KIYI TESİSLERİNDE VERİLEN HİZMETLER HAKKINDA DÜZENLEME

GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 16.05.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı Bakanlıktan izin almak suretiyle; ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi [...]

By | Mayıs 19th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İŞLETMELERİNİN BELGE SÜRELERİ HAKKINDA DÜZENLEME

GİRİŞ Turizmin önemli bir kolu olan deniz turizminde de Coronavirus (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamalarının doğal sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Valilikler ve Deniz Ticaret Odalarına gönderilen yazıda, turizm amaçlı [...]

By | Mayıs 17th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

TÜRK HUKUKUNDA HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’nda (“İş Kanunu”) düzenlemede bazı çalışanlar, İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Hizmet sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlenmektedir. İş Kanunu kapsamı dışında kalan çalışanlar yönünden TBK’da düzenlenen hizmet sözleşmesine ilişkin hukuki düzenlemeler uygulanabilecektir. Bu çalışmada hizmet sözleşmeleri kanun düzenlemeleri ile ilgili açıklamalara yer verilmiş ve hizmet sözleşmelerinin sona erme [...]

By | Mayıs 17th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

YASAL SÜRELERİN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

GİRİŞ Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılması ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın [...]

By | Mayıs 3rd, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments