TÜRK YARGISINDA YENİ DÖNEM 2. YARGI PAKETİNİN GETİRDİKLERİ

GİRİŞ 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yargı süreçlerini kolaylaştıracak bir çok yeniliği getirmektedir. 2. Yargı Reformu Paketi; Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Kadastro Kanunu, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile [...]

By | Temmuz 29th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

GİRİŞ Hava araçlarında kullanılacak milliyet ve tescil işareti, yerleri, ölçüleri, karakter tipleri, tescili, tescil sertifikası ve kimlik plakasını belirlemeye ilişkin esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.   I.HUKUKİ DÜZENLEME I.1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (“SHGM”) 31185 sayılı "Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği"[1],14 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Yönetmelik, [...]

By | Temmuz 27th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

YENİ DÖNEMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GİRİŞ Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüm dünyada ve Türkiye’de özel ve kamu sektöründeki kuruluşlar ve şirketlerce virüsün etkilerini en aza indirme amaçlı sosyo-ekonomik tedbirler alınmaya başlanmıştır. Covid-19 salgını ile mücadele ve bulaş riskini azaltmak adına önleyici tedbirler kapsamanda özel sektörde birçok işyerinin faaliyetleri tamamen [...]

By | Temmuz 24th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

İŞE İADE DAVALARI

GİRİŞ 4857 Sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) göre; işveren tarafından, işçinin hizmet sözleşmesinin geçerli nedene dayanmadan feshedilmesi, feshin kendiliğinden geçersiz olduğu anlamına gelmemektedir. İşçinin yapılan feshin haksız olduğunu tescilleyebilmesi için (İş Kanununda yer alan yazılı şartları sağlamak koşuluyla) işe iade davası açması gerekmektedir.   İşe iade davası, İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddelerinde yer alan [...]

By | Temmuz 23rd, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ

GİRİŞ Coronavirüs (Covid-19) salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” ilan edilmiş ve Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzmanlar ve yetkililer, insanları evde kalmaya ve bu dönem boyunca dışarıya çıkmamaya teşvik etmişlerdir. Bu durum, devletleri Coronavirüs (Covid-19)’a karşı birtakım önlemler almaya itmiştir. Söz konusu önlemler kapsamında, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [...]

By | Temmuz 12th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

TÜRK SİGORTA MEVZUATINDA BAĞLANTILI SİGORTA ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİ DÜZENLEYEN KANUN DÜZENLEMELERİ

GİRİŞ Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31122 sayılı ve 9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır[1]. Yönetmelik, sigortacılık sektörüne yeni gelişim fırsatları sunan dijitalleşmeyi sağlayan önemli yenilikler getirilmiştir. Kanun düzenlemesinde sigorta hizmetlerinin dijitalleşme sürecini düzenlemeye yönelik olarak kalıcı veri [...]

By | Temmuz 10th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

GİRİŞ 24 Haziran 2020 tarihli ve 7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7246 Sayılı Kanun”) 31165 Sayılı Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe girmiş ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“4054 Sayılı Kanun”) bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu yazıda 7246 Sayılı Kanun’un, 4054 Sayılı Kanun’a getirdiği yenilik ve değişikliklere yer verilmiştir.   I.7246 [...]

By | Temmuz 10th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLERİ

GİRİŞ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 4 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra çıkarılan 6217 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca, kiracısı tacir veya tüzel kişilerin olduğu işyeri kira sözleşmelerinde TBK’nın kiracı lehine olan dokuz maddesi Temmuz 2020 tarihinde işyeri kiraları için yürürlüğe girecektir.   6217 Sayılı kanun’un geçici 2. Maddesinde; “Kiracının Türk [...]

By | Temmuz 10th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments