KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından; 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesine, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine, 14.4.1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa ve taraf olduğumuz ilgili [...]