PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Sadece değişen maddeler gösterilmektedir. Önceki Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Yayın: T.C. Resmi Gazete 24.04.2021/31464 Yeni Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Yayın: T.C. Resmi Gazete 08.06.2021/31505 İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması MADDE 10 MADDE 10 Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve [...]