BASIN VE MEDYA HUKUKU

Ülken Hukuk Bürosu olarak basın ve medya hukuku alanında müvekkillerimize;

  • Medya şirketlerinin kuruluşu,
  • Medya şirketlerinin alım ve satım danışmanlığı,
  • Medya organlarının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması,
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeniyle açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi,
  • Dizi yapım ve lisans anlaşmalarının düzenlenmesi,
  • Sponsorluk ve reklam sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Radyo-televizyon yayınları ile yazılı basım yayınlarının hukuki denetimi,
  • Özel televizyon kuruluşları hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve idari merciler nezdinde hukuki prosedürlerin yürütülmesi,
  • Medya hukukuyla ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması,

konularında yasal hizmetler vermekteyiz.