FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Dünyanın tek pazar haline gelmeye başlamasıyla uluslararası ticaretin hızla gelişmesi, ulusal ve uluslararası şirketlerin ürün ve hizmetlerinin ayırt edici özelliklerini koruması ihtiyacını artmıştır. Dolayısıyla Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir.

Ülken Hukuk Bürosu olarak Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki çalışmalarımızda;

  • Marka, patent ve endüstriyel tasarımların ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve şirket birleşmesi devralmalarında fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Fikri mülkiyet hukuku alanındaki uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, telif hakları,
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi,

konularında yasal hizmetler vermekteyiz.