GAYRİMENKUL HUKUKU

Ülken Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul Hukuku alanında genel olarak;

  • Yabancı ve yerli yatırımcıların gayrimenkul alımı ve satımı işlemleri,
  • Gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesisi ve terkini,
  • Gayrimenkul alımı ve satım işlerinde müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin takibi,
  • Kira sözleşmelerinin ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi,
  • Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflar, tahliye ve müdahalenin men-i davaları,
  • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yapılan kayıt tetkik işlemleri ile gayrimenkullerin hukuki durum tespit çalışmaları,
  • İmar plan değişikliklerine ilişkin idari süreçlerin takibi ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması,

işlerinde müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.