İŞ HUKUKU

İş hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerin katma değerini, hata maliyetlerinin en aza indirilmesi ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesinin yükseltilmesi olarak belirlenmiştir. Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek şekilde yapılandırılması konusunda büromuzdan hizmet almaktadır. Müvekkillerimiz, yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda bilgilendirilmektedir.

İş hukuku alanındaki hizmetlerimiz genel olarak;

  • Şirket yönetmeliklerinin oluşturulması,
  • Çalışanların görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi,
  • İş belgeleri, personel el kitaplarının gözden geçirilmesi ve hazırlanması,
  • Çalışanların ücret eki niteliğindeki hakları ve üst düzey yöneticilere tanınan hak paketleri,
  • Şirketlerin birleşme & devralma süreçlerinde iş hukuku ile ilgili görüş bildirilmesi,
  • İş davalarının takibi,

konularıdır.

Ülken Hukuk Bürosu; şirket çalışanlarının işe alım sürecinden işten çıkış sürecine kadar tüm aşamalarda müvekkillerine hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır. Tüm çalışan çıkışlarında, çıkış işlemleri insan kaynakları departmanları ile koordineli olarak yerine getirilmektedir. İbraname, fesih bildirimi, tutanak tanzimi konularında destek verildiği gibi istifa süreci de dahil olmak üzere tüm çıkış işlemlerinde imzaya açılan evraklar büromuzun hukuk denetiminden geçirilmektedir.

Müvekkillerimiz, herhangi hukuki ihtilafla karşı karşıya kaldığında ise, yasal çözümün elde edilmesi konusunda desteklenmektedir. İşe iade davalarında ve fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen alacakların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve diğer her türlü iş hukuku ihtilaf çözümü sürecinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.