ŞİRKETLER HUKUKU

Ülken Hukuk Bürosu, şirketler ve ticaret hukuku alanındaki çalışmalarında danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yürüttüğü müvekkilleriyle; güven temelli, uzun soluklu profesyonel ilişkiler kurmayı ilke edinmiştir. Büromuz, şirketlerin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari sözleşmeler, kamu ve özel hisse arzı, birleşme & devralma, günlük işlerinde temsil gibi birçok konuda şirketlerin büyümesi ve nihayet gerektiği takdirde şirketlerin tasfiyesine kadar söz konusu olabilecek tüm aşamalarda hukuki destek sağlamaktadır.

Müvekkillerimizle sürekli aktif çalışarak ve faaliyet gösterdikleri sektörlerde geçerli olan koşulları ve gereksinimleri dikkate alarak profesyonel hukuki görüş vermekteyiz. Ayrıca şirketlerin ihtiyacı olan her alanda sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve revize edilmesi konularında da çalışmaktayız.

Birleşme ve Devralmalar

Şirket birleşme ve devralmaları projelerinde, muhtemel ihtilafların öngörülebilmesi ve alınabilecek önlemler, çözüm yolları üretilmesi, uygulanacak hukukun tespiti gibi hususlar kritik öneme sahiptir. Ülken Hukuk Bürosu, gerek alıcı gerekse satıcı tarafta yer alan ulusal ve uluslararası şirketler için, satın alma sürecini; teklif aşamasından kapanış sonrasına kadar takip etmekte ve mevcut sürecin akıcı bir şekilde sürdürülmesi noktasında hukuki destek sağlamaktadır.

Ülken Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin her bir projede ortaya çıkan spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak durum tespiti ve maddi vaka tespit raporları (due dilligence) hazırlamakta, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi konularında hizmet vermekte ve nihayet gerekli tüm ruhsat ve izinlerin alınmasını sağlamakta ve kapanış işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Mevzuata Uyum

Başarılı bir girişimi idare etmek için yerel, bölgesel ve ulusal makamları ve kuralları iyi anlamak hayati bir öneme sahiptir. Hem hizmet sektöründe hem de üretim sektöründe, girişimcilerin sahip olduğu taşınmazlar, istihdam ettikleri personeller, sundukları hizmetler ve ürettikleri ürünler üzerinde bu kuralların önemli bir etkisi vardır. Bu hususta Ülken Hukuk Bürosu olarak, ulusal ve uluslararası girişimcilerin mevzuata uyumlu bir şekilde iş geliştirmeleri için çalışmakta ve koruyucu hukukçuluk anlayışı çerçevesinde hukuki hizmetler sunmaktayız.