YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Ülken Hukuk Bürosu olarak özellikle yabancıların, Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de bulundukları sürede yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde ve hukuki prosedürlerin yerine getirilmesinde yanlarında olmaktayız.

Ülken Hukuk Bürosu olarak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında genel olarak;

  • Türkiye’de çalışma ve oturma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri,
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Tanıma ve tenfiz,
  • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,

konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.