Hukuk üzerine yazılar

CORONAVIRUS (Covid-19) PANDEMİSİNİN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

GİRİŞ Coronavirus (Covid-19) salgınının tüm dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüm dünyada alınmaya başlanmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgın sebebiyle alınan önlemler ve yasal düzenlemeler sonucunda ticari hayatta yaşanan değişiklikler, taraflar arasında akdedilen bir çok sözleşmeyi etkilemiştir. Bu bültende Covid-19’un Sigorta Genel Şartları kapsamında; Hayat ve Sağlık Sigortaları, [...]

By | Nisan 24th, 2020|Yazılar|0 Comments

SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

GİRİŞ Sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanması, sözleşmeler kurulurken var olan şartların öngörülemeyen ve taraflara atfedilmeyecek bir şekilde değişmesi ile ifanın taraflardan biri için katlanılmaz bir hal alması durumunda dengenin tekrar sağlanması amacı ile başvurulan hukuki bir yoldur. Değişen şartlar karşısında ifa yükümlülüğünü yerine getirmesi Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi gereği kendisinden beklenilmeyen taraf dengenin sağlanması [...]

By | Nisan 20th, 2020|Yazılar|0 Comments

TÜRKİYE’DE CORONAVIRUS (Covid-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER

GİRİŞ Türkiye’de yeni Coronavirus (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına ilişkin hazırlanan kanun tasarısı; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 16.04.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) edilmiş, 7224 Kanun no. ile 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlarak yürürlüğe girmiştir[1]. [...]

By | Nisan 18th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVİRÜS (Covid-19) SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

GİRİŞ 2019 yılının son aylarına yaklaşırken, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve takibinde tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Coronavirüs (Covid-19)'un ülkemizde de görülmesi ülkedeki tüm kurum ve kuruluşları etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Coronavirüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, virüs hakkında “Pandemi”  tanısı konulmuştur.  Coronavirüs (Covid-19) [...]

By | Nisan 16th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVIRUS (Covid-19) PANDEMİSİNİN REKABET HUKUKUNA ETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU

GİRİŞ Rekabet Hukukuna ilişkin ilk yasal düzenleme 1890 yılında Sherman Act isimli kanunla Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmıştır. Türkiye’de Rekabet Hukukuna ilişkin düzenleme ise ilk olarak 1994 yılında şu anda da yürürlükte olan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile olmuştur. Kanunun 1. maddesinde açıklandığı üzere; “Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya [...]

By | Nisan 13th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVIRUS (Covid-19)’UN DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü̈ tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19), dünyanın birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma hayatını etkilemiştir. Birçok ülke çalışma hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. Türkiye’de de bu kapsamda 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Coronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında da birtakım düzenlemeler açıklanmıştır. [...]

By | Nisan 10th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMİSİ KARŞISINDA ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARINA DÜŞEN GÖREVLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE TAVSİYELER

GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19),  dünyanın birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma hayatını etkilemiştir. Birçok ülke çalışma hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. Türkiye’de de bu kapsamda 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında da bir takım düzenlemeler açıklanmıştır. [...]

By | Nisan 9th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVIRUS (COVID-19) SALGINININ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

GİRİŞ Coronavirus (Covid-19) salgınının tüm dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte Türkiye’de önlemler alınmaya başlanmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgın sebebiyle alınan önlemler ve yasal düzenlemeler sonucunda ticari hayatta yaşanan değişiklikler, yürürlükte olan bazı sözleşmelerden doğan borçların yerine getirilmesini güçleştirmekte veya tamamen imkansız kılmaktadır.   Covid-19 salgını ve sözleşmesel [...]

By | Nisan 7th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVIRUS (Covid-19) NEDENİYLE TURİZM SEKTÖRÜ KAPSAMINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

GİRİŞ Coronavirus (COVID-19) salgınının tüm dünyayı ve Türkiye’yi de etkisi altına alması ile birlikte salgından etkilenen sektörlerde destek amaçlı yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgından belki de en çok etkilenen sektörlerin birisinin Turizm olacağı öngörülmektedir. Türkiye turizm sektöründe sezon açılışına hazırlanırken salgın ile birlikte iptal edilen rezervasyonlar (uçak, otel, vb.) ve kapanan oteller ile zor bir sürece [...]

By | Nisan 6th, 2020|Yazılar|0 Comments

SALGIN HASTALIKLAR ÖZELİNDE İŞVERENİN HAKLI NEDENE DAYANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI

GİRİŞ Türk Hukukunda işçi ve işveren hakları 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun düzenlenmesinde Türkiye’nin taraf olduğu bir çok uluslararası konvansiyon da etkili olmuştur. İş Kanunu’nda süreli fesih ve haklı nedenle derhal fesih olmak üzere iki tür feshe yer verilmiştir. Haklı nedenle derhal fesih, belirli nedenlerin ortaya çıkması sonucunda sözleşmeyi sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek olan [...]

By | Nisan 5th, 2020|Yazılar|0 Comments