GİRİŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) 8.4.2021 tarihinde yaptığı duyuruda işverenlerin çıkış yolu olarak kullandığı Kod-29’da değişikliğe gidildiğini duyurdu.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25/2. maddesinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer durumlar” altında yer alan durumlara ilişkin fesih yapılması durumunda işveren tarafından kullanılacak işten çıkış kodları değiştirilmiştir.

 

I.ÇIKIŞ KODLARI

I.1. Düzenleme kapsamında işten çıkışı yapılacak çalışanlara ilişkin (kod 29 kaldırılıp yerine) yeni eklenen kodlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Kod Feşih Sebebi
42 İş Kanunu – Madde 25/II-a

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

43 İş Kanunu – Madde 25/II-b

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

44 İş Kanunu – Madde 25/II-c

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

45 İş Kanunu – Madde 25/II-d

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, kanunun 84. Maddesine aykırı davranması

46 İş Kanunu – Madde 25/II-e

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

47 İş Kanunu – Madde 25/II-f

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

48 İş Kanunu – Madde 25/II-g

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

49 İş Kanunu – Madde 25/II-h

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

50 İş Kanunu – Madde 25/II-ı

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

– Bu doküman Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş̧, tavsiye veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Özel sorular bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

– © 2020 Ülken Hukuk Bürosu

PDF