TÜRK HUKUKUNDA GELİŞMELERE İLİŞKİN YAYINLAR

yayinlar-img
Ülken Hukuk Bürosu olarak Türkiye’deki yasal gelişmelerdeki araştırmamızla bilgi sağlayan makale ve bültenler yayınlıyoruz.
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan Ülken Hukuk Bürosu Bülteni, Türkiye’de yaşayan Türk ve yabancı girişimcileri etkileyen son kanun ve yönetmelikler hakkında makaleler sunmaktadır.
Yayınlarımıza Linkedin sayfamızdan da erişebilirsiniz.

Uyarı: Bu yayınların içeriği mevzuat değişiklikleri kapsamında değişiklik gösterebilir. Av. Efe ÜLKEN ve Ülken Hukuk Bürosu, yayınların güncel olup olmadığına dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tüm makalelerin telif hakkı Av. Efe ÜLKEN’e ve Ülken Hukuk Bürosu’na aittir.  İzinsiz kopyalanamaz veya yayınlanamaz.

TURİZM TEŞVİK KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2634 Turizmi Teşvik Kanunu Sürüm 19 ile Sürüm 20 karşılaştırması: Sadece değişen maddeler gösterilmekte Sürüm 19 - 2634 Turizmi Teşvik Kanunu Yayın: T.C. Resmi Gazete 26.03.2020/31080/1 Sürüm [...]

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Sadece değişen maddeler gösterilmektedir. Önceki Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Yayın: T.C. Resmi Gazete 24.04.2021/31464 Yeni Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Yayın: [...]

Türkiye’de Taşınmaz Ticareti Hakkında Hukuki Düzenleme

GİRİŞ Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.   Taşınmaz Ticareti [...]

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşviki Hakkında Hukuki Düzenleme

GİRİŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından; “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” düzenlenerek 28.04.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [...]

TÜRKİYE’DE SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ

GİRİŞ Türkiye’de seyahat acentası sıfatı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (“TÜRSAB”) üye olmak ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılmaktadır.   Seyahat [...]

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DURUMUNDA ÇIKIŞ KODLARINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) 8.4.2021 tarihinde yaptığı duyuruda işverenlerin çıkış yolu olarak kullandığı Kod-29'da değişikliğe gidildiğini duyurdu.   Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İş Kanunu’nun (“Kanun”) [...]

İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin Şirket Sermayesine Eklenmesi Hakkında Hukuki Düzenlemeler

GİRİŞ 28 Şubat 2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2008-32/34) (“Tebliğ”) değişiklikler yapılmış [...]

UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) ile İş Kanunu madde 14 kapsamında [...]

TERSANE, TEKNE İMAL ve ÇEKEK YERİ HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik [...]

SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 14 Ocak 2021 tarihli 31364 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[1]. Bu çalışmada değişiklik yapılan bölümlere ver verilmiştir. I.HUKUKİ [...]

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 [...]

KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından; 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesine, 26.9.2011 tarihli [...]

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, 31.08.2020 tarihi dahil olmak üzere bu [...]

DEPREM NEDENİYLE ZARAR GÖREN TEKNELER HAKKINDA SİGORTA YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

GİRİŞ 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde, Seferihisar’ın 17 kilometre açıklarında meydana gelen sismik hareket neticesinde Sığacık, dalgadan [...]

YAT SATIN ALMA ve SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

I. YAT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ NASIL DÜZENLENMELİDİR? Yat satışlarına ilişkin yapılacak işlemlerde bazı yasal zorunlulukların bulunmaktadır ve yasa kapsamında düzenlenen prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Satış sürecinde; satıcı, alıcı [...]

TÜRK YARGISINDA YENİ DÖNEM 2. YARGI PAKETİNİN GETİRDİKLERİ

GİRİŞ 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yargı süreçlerini [...]

HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

GİRİŞ Hava araçlarında kullanılacak milliyet ve tescil işareti, yerleri, ölçüleri, karakter tipleri, tescili, tescil sertifikası ve kimlik plakasını belirlemeye ilişkin esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. [...]

YENİ DÖNEMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GİRİŞ Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüm dünyada ve Türkiye’de özel ve kamu sektöründeki kuruluşlar ve şirketlerce [...]

İŞE İADE DAVALARI

GİRİŞ 4857 Sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) göre; işveren tarafından, işçinin hizmet sözleşmesinin geçerli nedene dayanmadan feshedilmesi, feshin kendiliğinden geçersiz olduğu anlamına gelmemektedir. İşçinin yapılan feshin haksız [...]

YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ

GİRİŞ Coronavirüs (Covid-19) salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” ilan edilmiş ve Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzmanlar ve yetkililer, insanları evde kalmaya ve bu [...]

TÜRK SİGORTA MEVZUATINDA BAĞLANTILI SİGORTA ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİ DÜZENLEYEN KANUN DÜZENLEMELERİ

GİRİŞ Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31122 sayılı ve 9 Mayıs [...]

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

GİRİŞ 24 Haziran 2020 tarihli ve 7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7246 Sayılı Kanun”) 31165 Sayılı Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe girmiş ve 4054 [...]

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLERİ

GİRİŞ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 4 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra çıkarılan 6217 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca, kiracısı tacir veya tüzel [...]

KIYI TESİSLERİNDE VERİLEN HİZMETLER HAKKINDA DÜZENLEME

GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) [...]

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İŞLETMELERİNİN BELGE SÜRELERİ HAKKINDA DÜZENLEME

GİRİŞ Turizmin önemli bir kolu olan deniz turizminde de Coronavirus (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamalarının doğal sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunların [...]

TÜRK HUKUKUNDA HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’nda (“İş Kanunu”) düzenlemede bazı çalışanlar, İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Hizmet sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlenmektedir. İş Kanunu kapsamı [...]

YASAL SÜRELERİN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

GİRİŞ Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılması ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. Maddesinin 1. fıkrasında [...]

CORONAVIRUS (COVID-19) SALGINININ P&I SİGORTA TEMİNATLARI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRMESİ

GİRİŞ Coronavirus (Covid-19) salgınının tüm dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüm dünyada önlemler alınmaya başlanmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgın [...]

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Sürüm 11 ile Sürüm 12 karşılaştırması: Sadece değişen maddeler gösterilmektedir. Sürüm 11 - Serbest Bölgeler Uygulama YönetmeliğiYayın: T.C. Resmi Gazete 22.04.2010/27560 Sürüm 12 [...]

CORONAVIRUS (Covid-19) PANDEMİSİNİN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

GİRİŞ Coronavirus (Covid-19) salgınının tüm dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüm dünyada alınmaya başlanmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgın sebebiyle [...]

SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

GİRİŞ Sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanması, sözleşmeler kurulurken var olan şartların öngörülemeyen ve taraflara atfedilmeyecek bir şekilde değişmesi ile ifanın taraflardan biri için katlanılmaz bir hal alması [...]

TÜRKİYE’DE CORONAVIRUS (Covid-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER

GİRİŞ Türkiye’de yeni Coronavirus (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına ilişkin hazırlanan kanun tasarısı; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında [...]

CORONAVİRÜS (Covid-19) SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

GİRİŞ 2019 yılının son aylarına yaklaşırken, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve takibinde tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Coronavirüs (Covid-19)'un ülkemizde de görülmesi ülkedeki tüm [...]

CORONAVIRUS (Covid-19) PANDEMİSİNİN REKABET HUKUKUNA ETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU

GİRİŞ Rekabet Hukukuna ilişkin ilk yasal düzenleme 1890 yılında Sherman Act isimli kanunla Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmıştır. Türkiye’de Rekabet Hukukuna ilişkin düzenleme ise ilk olarak 1994 yılında [...]

CORONAVIRUS (Covid-19)’UN DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü̈ tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19), dünyanın birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma hayatını etkilemiştir. [...]

CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMİSİ KARŞISINDA ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARINA DÜŞEN GÖREVLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE TAVSİYELER

GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19),  dünyanın birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma hayatını etkilemiştir. Birçok [...]

CORONAVIRUS (COVID-19) SALGINININ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

GİRİŞ Coronavirus (Covid-19) salgınının tüm dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte Türkiye’de önlemler alınmaya başlanmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgın sebebiyle [...]

CORONAVIRUS (Covid-19) NEDENİYLE TURİZM SEKTÖRÜ KAPSAMINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

GİRİŞ Coronavirus (COVID-19) salgınının tüm dünyayı ve Türkiye’yi de etkisi altına alması ile birlikte salgından etkilenen sektörlerde destek amaçlı yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgından belki de en çok [...]

SALGIN HASTALIKLAR ÖZELİNDE İŞVERENİN HAKLI NEDENE DAYANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI

GİRİŞ Türk Hukukunda işçi ve işveren hakları 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun düzenlenmesinde Türkiye’nin taraf olduğu bir çok uluslararası konvansiyon da etkili olmuştur. İş Kanunu’nda [...]

İNSANSIZ HAVA ARACI (“İHA”) HAKKINDA TÜRKİYE’DEKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Coronavirus (Covid-19), dünyanın birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma hayatını ve iş [...]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Dijital devrim ile birlikte akıllı telefon ve bilgisayarlardaki yazılımların sürekli güncellenerek gelişmesi, kişiler ile ilgili olan bilgi ve özel verilerin işlenmesi konusunda hukuki düzenleme yapma ihtiyacını doğurmuştur. [...]

İŞVERENİN, İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

Türk Hukukunda işçi ve işveren hakları 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun düzenlenmesinde Türkiye’nin taraf olduğu bir çok uluslararası konvansiyon da etkili olmuştur. İş Kanunu’nda süreli [...]

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR ÜZERİNE

Sınai haklar; sanayi, ticaret ve endüstride kullanılmak üzere, fikri çaba sonucu ortaya çıkarılan ürünler üzerindeki haklardır. Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına [...]

İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI

İhtiyati haciz, borçlunun mallarını kaçırmasını engellemek amacıyla söz konusu malların üçüncü kişilere devredilmesinin tedbiren engellenmesi için verilen bir mahkeme kararıdır. Özellikle kambiyo senetlerine (çek, bono) dayalı [...]

KARŞILIKSIZ ÇEK KONUSU İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Ülkemizde yürürlükte bulunan 5941 sayılı Çek Kanunu ve buna ilişkin olarak son dönemde sıklıkla duyduğumuz karşılıksız çek konusundaki yasal düzenlemelere değinmeden önce, bankacılık sektörünün doğuşu ve çeklerin [...]