About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 24 blog entries.

YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ

GİRİŞ Coronavirüs (Covid-19) salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” ilan edilmiş ve Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzmanlar ve yetkililer, insanları evde kalmaya ve bu dönem boyunca dışarıya çıkmamaya teşvik etmişlerdir. Bu durum, devletleri Coronavirüs (Covid-19)’a karşı birtakım önlemler almaya itmiştir. Söz konusu önlemler kapsamında, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [...]

By | Temmuz 12th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

YASAL SÜRELERİN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

GİRİŞ Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılması ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın [...]

By | Mayıs 3rd, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

CORONAVIRUS (COVID-19) SALGINININ P&I SİGORTA TEMİNATLARI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRMESİ

GİRİŞ Coronavirus (Covid-19) salgınının tüm dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüm dünyada önlemler alınmaya başlanmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgın sebebiyle alınan önlemler ve yapılan yasal düzenlemeler sonucunda ticari hayatta yaşanan değişiklikler, taraflar arasında akdedilen sözleşmeleri etkilemiştir. Covid-19 salgını denizcilik sektörünü de etkilemiş armatörlerce yaptırılan P&I sigortalarının teminat [...]

By | Nisan 30th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Sürüm 11 ile Sürüm 12 karşılaştırması: Sadece değişen maddeler gösterilmektedir. Sürüm 11 - Serbest Bölgeler Uygulama YönetmeliğiYayın: T.C. Resmi Gazete 22.04.2010/27560 Sürüm 12 - Serbest Bölgeler Uygulama YönetmeliğiYayın: T.C. Resmi Gazete 25.04.2020/31109 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişikliklere ilişkin bilgilendirme notuna buradan erişebilirsiniz. PDF

By | Nisan 28th, 2020|Uncategorized @tr|0 Comments

CORONAVIRUS (Covid-19) PANDEMİSİNİN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

GİRİŞ Coronavirus (Covid-19) salgınının tüm dünyada yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüm dünyada alınmaya başlanmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgın sebebiyle alınan önlemler ve yasal düzenlemeler sonucunda ticari hayatta yaşanan değişiklikler, taraflar arasında akdedilen bir çok sözleşmeyi etkilemiştir. Bu bültende Covid-19’un Sigorta Genel Şartları kapsamında; Hayat ve Sağlık Sigortaları, [...]

By | Nisan 24th, 2020|Yazılar|0 Comments

SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

GİRİŞ Sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanması, sözleşmeler kurulurken var olan şartların öngörülemeyen ve taraflara atfedilmeyecek bir şekilde değişmesi ile ifanın taraflardan biri için katlanılmaz bir hal alması durumunda dengenin tekrar sağlanması amacı ile başvurulan hukuki bir yoldur. Değişen şartlar karşısında ifa yükümlülüğünü yerine getirmesi Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi gereği kendisinden beklenilmeyen taraf dengenin sağlanması [...]

By | Nisan 20th, 2020|Yazılar|0 Comments

TÜRKİYE’DE CORONAVIRUS (Covid-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER

GİRİŞ Türkiye’de yeni Coronavirus (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına ilişkin hazırlanan kanun tasarısı; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 16.04.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) edilmiş, 7224 Kanun no. ile 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlarak yürürlüğe girmiştir[1]. [...]

By | Nisan 18th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVİRÜS (Covid-19) SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

GİRİŞ 2019 yılının son aylarına yaklaşırken, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve takibinde tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Coronavirüs (Covid-19)'un ülkemizde de görülmesi ülkedeki tüm kurum ve kuruluşları etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Coronavirüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, virüs hakkında “Pandemi”  tanısı konulmuştur.  Coronavirüs (Covid-19) [...]

By | Nisan 16th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVIRUS (Covid-19) PANDEMİSİNİN REKABET HUKUKUNA ETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU

GİRİŞ Rekabet Hukukuna ilişkin ilk yasal düzenleme 1890 yılında Sherman Act isimli kanunla Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmıştır. Türkiye’de Rekabet Hukukuna ilişkin düzenleme ise ilk olarak 1994 yılında şu anda da yürürlükte olan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile olmuştur. Kanunun 1. maddesinde açıklandığı üzere; “Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya [...]

By | Nisan 13th, 2020|Yazılar|0 Comments

CORONAVIRUS (Covid-19)’UN DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü̈ tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19), dünyanın birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma hayatını etkilemiştir. Birçok ülke çalışma hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. Türkiye’de de bu kapsamda 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Coronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında da birtakım düzenlemeler açıklanmıştır. [...]

By | Nisan 10th, 2020|Yazılar|0 Comments