About toygar eldem

This author has not yet filled in any details.
So far toygar eldem has created 31 blog entries.

TURİZM TEŞVİK KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2634 Turizmi Teşvik Kanunu Sürüm 19 ile Sürüm 20 karşılaştırması: Sadece değişen maddeler gösterilmekte Sürüm 19 - 2634 Turizmi Teşvik Kanunu Yayın: T.C. Resmi Gazete 26.03.2020/31080/1 Sürüm 20 - 2634 Turizmi Teşvik Kanunu Yayın: T.C. Resmi Gazete 28.07.2021/31551 Tanımlar Tanımlar MADDE 3 MADDE 3 Bu Kanunda yer alan; Bu Kanunda yer alan; a) Bakanlık: Kültür [...]

By | Ağustos 3rd, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Sadece değişen maddeler gösterilmektedir. Önceki Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Yayın: T.C. Resmi Gazete 24.04.2021/31464 Yeni Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Yayın: T.C. Resmi Gazete 08.06.2021/31505 İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması MADDE 10 MADDE 10 Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve [...]

By | Haziran 8th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

Türkiye’de Taşınmaz Ticareti Hakkında Hukuki Düzenleme

GİRİŞ Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.   Taşınmaz Ticareti hakkındaki Yönetmelik; tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya [...]

By | Mayıs 3rd, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşviki Hakkında Hukuki Düzenleme

GİRİŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından; “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” düzenlenerek 28.04.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I.HUKUKİ DÜZENLEME I.1. Kapsam Yönetmelik, Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 1.000 GT ile 5.000 GT arası, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan gemi sicili için [...]

By | Nisan 30th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

TÜRKİYE’DE SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ

GİRİŞ Türkiye’de seyahat acentası sıfatı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (“TÜRSAB”) üye olmak ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılmaktadır.   Seyahat acentaları yasal olarak faaliyetlerine ancak Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra başlayabilmektedirler.   I. HUKUKİ DÜZENLEME I.1. Seyahat Acentalarının kuruluş ve işleyişi 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları  [...]

By | Nisan 18th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DURUMUNDA ÇIKIŞ KODLARINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) 8.4.2021 tarihinde yaptığı duyuruda işverenlerin çıkış yolu olarak kullandığı Kod-29'da değişikliğe gidildiğini duyurdu.   Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25/2. maddesinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer durumlar” altında yer alan durumlara ilişkin fesih yapılması durumunda işveren tarafından kullanılacak işten çıkış kodları değiştirilmiştir. [...]

By | Nisan 12th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin Şirket Sermayesine Eklenmesi Hakkında Hukuki Düzenlemeler

GİRİŞ 28 Şubat 2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2008-32/34) (“Tebliğ”) değişiklikler yapılmış olup işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında yapılacak ödeme şekillerinde çeşitli kısıtlamalara gidilmiştir.   I.HUKUKİ DÜZENLEMELER I.1. Tebliğ’in 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” [...]

By | Nisan 5th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) ile İş Kanunu madde 14 kapsamında uzaktan çalışmaya tabi çalışanların çalışma usul ve esasları hakkındaki hususlar belirlenmiştir.   Yönetmelik ile uzaktan çalışanların iş sözleşmesinin şekil ve içeriği, çalışma koşulları düzenlenmiştir.   I. HUKUKİ DÜZENLEME [...]

By | Mart 15th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

TERSANE, TEKNE İMAL ve ÇEKEK YERİ HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) ile tersane, tekne imal ve çekek yeri olan tesislerinin alması gereken işletme izin belgeleri ve süreleri ile tesisin devri durumunda uygulanacak prosedürlerde birtakım [...]

By | Ocak 18th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 14 Ocak 2021 tarihli 31364 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[1]. Bu çalışmada değişiklik yapılan bölümlere ver verilmiştir. I.HUKUKİ DÜZENLEMELER I.1. Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesine “online satış kanalı” tanımı eklenmiş olup aşağıdaki şekildedir:   “Online satış kanalı: Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin [...]

By | Ocak 17th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments