law_6-compressor

KATMA DEĞER ÜRETEN HUKUKİ HİZMETLER

Türkiye’de bulunan bürolarımızda yerli ve yabancı şirketler ile gerçek kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İşimizin önemli bir bölümünü sınır ötesi nitelikli projelerin Türk ve uluslararası hukuk alanında analiz edilmesi ve yürütülmesi oluşturmaktadır. Bunun yanında, yurt içinde faaliyetlerde bulunan müvekkillerimize de ihtiyaçları doğrultusunda tüm alanlarda katma değer üreten hukuki hizmetler sunmaktayız. Aynı zamanda Türkiye’de faaliyet gösteren müvekkillerimize, yabancı ülkelerdeki uyuşmazlıklarda temsillerinin koordinasyonu da dâhil olmak üzere, yurt dışındaki işlemleriyle ilgili hukuki gereksinimlerinin karşılanması için destek olmaktayız.

Ülken Hukuk Bürosunun hedefi, müvekkillerine dünya standartlarında hukuki hizmetler sunmak ve aynı zamanda profesyonel çalışma ilkelerine ve en yüksek etik standartlara bağlı kalmaktır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ