TERSANE, TEKNE İMAL ve ÇEKEK YERİ HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) ile tersane, tekne imal ve çekek yeri olan tesislerinin alması gereken işletme izin belgeleri ve süreleri ile tesisin devri durumunda uygulanacak prosedürlerde birtakım [...]

By | Ocak 18th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 14 Ocak 2021 tarihli 31364 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[1]. Bu çalışmada değişiklik yapılan bölümlere ver verilmiştir. I.HUKUKİ DÜZENLEMELER I.1. Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesine “online satış kanalı” tanımı eklenmiş olup aşağıdaki şekildedir:   “Online satış kanalı: Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin [...]

By | Ocak 17th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair Değerli konut vergisi uygulama genel [...]

By | Ocak 15th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments