UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) ile İş Kanunu madde 14 kapsamında uzaktan çalışmaya tabi çalışanların çalışma usul ve esasları hakkındaki hususlar belirlenmiştir.   Yönetmelik ile uzaktan çalışanların iş sözleşmesinin şekil ve içeriği, çalışma koşulları düzenlenmiştir.   I. HUKUKİ DÜZENLEME [...]