Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşviki Hakkında Hukuki Düzenleme

GİRİŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından; “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” düzenlenerek 28.04.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I.HUKUKİ DÜZENLEME I.1. Kapsam Yönetmelik, Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 1.000 GT ile 5.000 GT arası, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan gemi sicili için [...]

By | Nisan 30th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

TÜRKİYE’DE SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ

GİRİŞ Türkiye’de seyahat acentası sıfatı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (“TÜRSAB”) üye olmak ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılmaktadır.   Seyahat acentaları yasal olarak faaliyetlerine ancak Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra başlayabilmektedirler.   I. HUKUKİ DÜZENLEME I.1. Seyahat Acentalarının kuruluş ve işleyişi 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları  [...]

By | Nisan 18th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DURUMUNDA ÇIKIŞ KODLARINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME

GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) 8.4.2021 tarihinde yaptığı duyuruda işverenlerin çıkış yolu olarak kullandığı Kod-29'da değişikliğe gidildiğini duyurdu.   Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25/2. maddesinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer durumlar” altında yer alan durumlara ilişkin fesih yapılması durumunda işveren tarafından kullanılacak işten çıkış kodları değiştirilmiştir. [...]

By | Nisan 12th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments

İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin Şirket Sermayesine Eklenmesi Hakkında Hukuki Düzenlemeler

GİRİŞ 28 Şubat 2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2008-32/34) (“Tebliğ”) değişiklikler yapılmış olup işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında yapılacak ödeme şekillerinde çeşitli kısıtlamalara gidilmiştir.   I.HUKUKİ DÜZENLEMELER I.1. Tebliğ’in 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” [...]

By | Nisan 5th, 2021|Uncategorized @tr|0 Comments