Türkiye’de Taşınmaz Ticareti Hakkında Hukuki Düzenleme

GİRİŞ Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.   Taşınmaz Ticareti hakkındaki Yönetmelik; tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya [...]